DEHB Nedir?

DEHB ya da uzun adıyla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna dair her şeyin kısa bir özetini okuyun.

Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu, anormal seviyelerde aktif olan bireylerin göstermiş olduğu hareketlerdir ve bu durum beyinle davranışları doğrudan etkilemektedir. DEHB; genellikle ebeveynler tarafından erken dönemlerde fark edilen bir durum olmasına ek olarak çocukların okul çağlarına geldiği zamanlarda belirtileri daha fazla görülür.

Hiperaktive, okul dönemlerine başlangıç yaşı olarak kabul edilen 6. Yaştan itibaren kendini göstermektedir ve bu dönemlerde DEHB teşhisinin konulması ve bireye göre dehb tedavisi sürecinin inşa edilmesi son derece önemlidir. 6. Yaştan itibaren teşhis edilmiş olan bozukluklar, yetişkinlik yaşlarına yaklaşmasından itibaren ortadan kalkmaktadır. Bazı durumlarda yetişkin dönemlerine giren bireylerde DEHB durumları sorun teşkil edebiliyor.

DEHB teşhisi konulan bireyler anksiyete ve uyku problemleri ile karşı karşıya kalmaktadır. BU her bireyde olmayacağı için erken dönemlerinde teşhisinin konması faydalı olacaktır. DEHB problemi olan bireylerde genellikle dürtüsel davranışlar görünür ve bu davranışları kontrol etmekte zorluk çekerler. Davranışları sergilediği sıralarda sonunun ne olacağını tahmin etmeden hareket ederler. Bu gibi durumlarda genellikle sosyal ilişkilerde meydana gelen problemler, okulda başarısızlık durumları ve düşük benlik algılarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

DEHB durumları bebek anne karnında iken meydana gelen bir durumdur. Beyin ve sinir gelişimlerine doğrudan etki eden DEHB, ruhsal sorunların meydana çıkmasında da etkilidir. Genel olarak erkeklerde DEHB görülme durumları kadınlardan daha fazladır. Belirtilerin ortaya çıkmasının en önemli nedenleri anormal seviyelerde hareketli olmaları ve dikkat konusunda normal bireylere göre zayıf olmalarıdır. Ancak günümüzde hemen her çocuk oldukça hareketlidir. Bu her çocukta DEHB olduğu anlamını taşımaz. Yaşıtlarının aksine hareketli davranışları okul hayatını ve sosyal yaşam alanlarını etkiliyorsa DEGB görülme durumları diğer çocuklara göre daha fazladır.

Hiperaktivite olan çocukların ebeveynler ve öğretmenleri tarafından kontrol etme şansları oldukça azdır.Hiperaktive bulunan bireylerde özellikle saldırganlık, madde bağımlılığı ve alkol gibi durumlar normal bireylerin aksine daha fazla görülmektedir. DEHB, genellikle altta yatan fiziksel ya da zihinsel sağlık durumlarının sonucunda ortaya çıkmaktadır. Hastalığa neden olan bir ya da birden fazla neden olmasının yanına genetik bağlılık durumlarının da DEHB üstünde etkisi ortalama %70 seviyelerindedir. Buna göre DEHB bulunan bireylerin büyük çoğunluğu bu durumu ebeveynlerinden aldığını göstermektedir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Nedenleri Nelerdir?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna neden olabilecek araştırmalar yapılmasına rağmen, kesin olarak nedeninin ne olduğu bilinmemektedir. Buna ek olarak bir ya da birden fazla nedenin bir araya gelerek DEHB durumlarını ortaya çıkardığı tahmin edilmektedir. Genetik açıdan bakıldığında aile bireylerinde DEHB bulunan bireyin, bir diğer aile üyelerinde DEHB olma olasılığı yaklaşık olarak %70 seviyelerindedir. Bu seviye oldukça yüksek olmasına rağmen DEHB durumlarının sadece anne ya da babadan geldiğini söylemek yanlış olacaktır.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu bulunan bireylerde araştırma yapılmıştır. Araştırmaların sonucuna göre her bireyin kendine özgün sebebi olsa da kesin olarak neyin etki ettiği öğrenilememiştir. Ancak en dikkat çeken durum ise DEHB bulunan bireylerin bazılarında beyin kısımlarının büyük, bazılarının ise küçük olduğu gözlemlenmiştir.

Beynin sistematik şekilde çalışmasına yardımcı olan kimyasalların yoğunluk seviyesi, DEGB olan bireylere göre daha farklı işlemektedir. Risk grupları bulunan bu araştırmaya göre, erken doğum sonucunda dünyaya gelen bireylerde DEHB görülme olasılığı normal doğumla dünyaya gelenlere göre daha yüksektir.

Epilepsi olan bireylerde DEHB görülme sıklığı, diğer bireylere göre daha fazladır. Yaşam dönemlerinin herhangi bir döneminde ya da doğum esnasında meydana gelen beyin hasarları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna neden olabilen etkenler arasında yer almaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir