Radyant Isıtma Sistemleri Nedir?

Isıtma sistemleri işletmelerin yıllık giderleri açısından önemli kalemler arasında yer alır. Radyant Isıtma Sistemleri Nedir? Konuyla ilgilenenlerin merak edecekleri arasında yer alır. Isıtma sürecinde verimlilik yaşanması her işletme açısından önem taşır. Üretimde yaşanacak artışın yanı sıra karlılığa da katkısı bulunan bu uygulamaların çalışanlar açısından da faydaları vardır. Verimli bir ısıtma sistemi ortam koşullarında istenilen iyileştirmeyi sağlayacağından bu durum üretime doğrudan etki edebilecek bir yaklaşımdır.

Radyant ısıtma olarak adlandırılan uygulamaların temelinde doğalgaz ya da sıvılaştırılmış petrol gazının ışıma enerjisi üreten tüplerde yakılması yatar. Tüplerde bu gazların ısıtılmasına bağlı olarak kızıl ötesi ışınlar yayılır. Bu ışınların çevreye istenilen koşullarda yayılabilmesi için reflektörlere gerek duyulur. Çevreye dağıtılan ışınlar nesneleri ısıtarak ortam ısısını düzenler.

Radyant Isıtma

Radyant Isıtma olarak tanımlanan ısıtma sistemlerinde büyük alanların ısıtılabilmesi için kullanılan yöntemlere yeni bir alternatif sunulur. Bu tür ısıtma sistemleri konvansiyonel sıcak hava ısıtmasından farklı prensiplere göre çalışır. Radyant ısıtma sistemleri ile konvansiyonel ısıtma sistemleri arasında temelde bazı farklar vardır.

Radyant ısıtma sistemlerinde ışınım prensibine göre hareket edildiğinden taşınım ve iletimden farklı bir uygulamadan söz etmek gerekir. Işınımla oluşturulan ısı geçişleri söz konusu ise ortam koşullarında doluluğa ve maddesel temasa gerek kalmaz. Cisimlerin arasında boşluk olması bu tür ısıtma sistemlerinin çalışabilmesi için yeterlidir.

Işınımla Isı Geçişi

Radyant ısıtma sistemlerinin temel prensibi ışınımla ısı geçişlerine olanak tanımasıdır. Işınımla Isı Geçişi sağlanırken dalga teorisi ve kuantum teorisi prensiplerine göre hareket edilir. Işınım olarak adlandırılan uygulama belirli bir dalga boyunda bulunan kızıl ötesi ışınların hareketine göre düzenlenir.

Kızıl ötesi ışınlar belirli bir dalga boyuna sahip olduklarında çarptıkları cisimlerin yüzeyinde yer alan moleküllerin titreşimine yol açar. Ortaya çıkan sürtünme ve titreşim hareketi ise ısınmayı meydana getirir.

Tüm cisimler için geçerli olan bu durum cisimlerin yüzey sıcaklıklarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Cisimler sahip oldukları yüzey sıcaklığı oranında ışınım yaymaktadır. Radyant ısıtma açısından dikkate alınacak cisimlerin ise yüzey sıcaklıklarının 300 Santigrat derecede olması söz konusudur.

Radyant Isıtıcı Türleri

Radyant Isıtıcı Türleri açısından konu ele alındığında yüksek yoğunluklu radyant ısıtma cihazlarının yanında düşük yoğunluklu radyant ısıtma cihazlarının da olduğu görülür. Bu ısıtma sistemleri için bahsedilebilecek iki başlık bulunur ve her ikisinin de kendine özgü bazı yanları vardır.

Yüksek yoğunluklu radyant ısıtma sistemleri cihazların kor renginde olduğu görülürken alevlerin de kendiliğinden ışınım yaydığı anlaşılır. Bu sistemlerde çıplak alev ışınımından söz etmek daha doğru olur. Bu cihazlar yüzey sıcaklığı fazla olan cisimler için uygundur. Açık alevli bir cihaz tercih edildiğinde ısıtılan hacmin havalandırmasının iyi yapılması gerekmektedir.

Düşük yoğunluklu radyant ısıtma cihazlarına yönelik olarak ise söylenebilecekler arasında daha düşük fiyatlı sistemler olduğu yer alır. Uygulaması daha kolay bir sistem olması ve insan sağlığı açısından hiçbir zararının bulunmaması bu sistemlerin önemli özellikleri arasında yer alır.

Düşük yoğunluklu radyant ısıtma sistemleri sahip oldukları özellikler nedeni ile daha fazla tercih edilen sistemlerdir. Bu tür sistemlerin geniş bir uygulama alanına sahip olduğu görülmektedir. Büyük alışveriş merkezlerinde, organize sitelerde, fabrika, imalathane, uçak hangarı gibi alanlarda genellikle bu sistemler tercih edilir.

Bunun yanı sıra ambarlar, otomobil servisleri, okullar, restoran, cami, sanayi siteleri, müze, spor salonu, sera, çiftlik ve galeri gibi mekanlarda da düşük yoğunluklu radyant ısıtma sistemlerinin kullanımı daha yaygındır.

Radyant ısıtma sistemleri işletmelerde kullanılırken ön süpürme adı verilen işlemlerin yapılması ile işe başlanır. Bu aşamada tüplerin içinde yer alma ihtimali olan yabancı gazların taze hava girişi ile dışarı atılması gerekir. Hava ve gaz basıncının ölçülmesinin ardından ise değerlerin kontrol altında olması durumunda gaz girişleri sağlanmalıdır. Bu süreç bir dizi teknik işlemin takip etmesi ile şekillenirken sıcaklığın istenilen düzeyden yüksek olması durumunda brülöre gaz girişinin kesilmesi gerekmektedir.

Isıtma Sistemi Seçilirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Isıtma sistemleri özellikle büyük mekanların ısıtılması gerekli olduğunda önemli bir seçimdir. Ticari işletmeler açısından tercih edilecek sistemin maliyeti ve uzun vadede işletmeye sunacağı maliyet avantajı dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Ayrıca sistemin verimi de önemlidir. Isıtma Sistemi Seçilirken Nelere Dikkat Edilmelidir? Konusu da bu nedenle açıklığa kavuşturulması gerekenler arasında yer alır.

Öncelikle sistem seçiminde etkili olan değişkenlerin doğru tespit edilmesi gerekir. Hangi ısıtma sisteminin daha yararlı olabileceğinin anlaşılması için de birtakım analizlerin yapılması icap eder. Hacim değişim oranlarındaki farkların ısıtma sistemini ne yönde etkileyeceğinin de doğru anlaşılması gerekmektedir.

Radyant ısıtma sistemlerinin tercih edilirken hangi şartlarda daha iyi bir ısıtma sağlayacağının da analizi gerekir. Ayrıca bu sistemlerin farklı alternatiflerinin olması nedeni ile seçim yapılırken koşulları en iyi şekilde sağlayan sistemin tercih edilmesi de önem taşımaktadır.

Fabrikaların yanı sıra büyük atölyelerin ve sanayi tesislerinin ısıtılması yönünde gerek duyulan çalışmalar sırasında öncelikle yatırım ve işletme masraflarının analizine ihtiyaç duyulacaktır. Bu tür alanlarda ısıtma sistemi tercihi yapılırken radyant ısıtma sistemleri ya da konvansiyonel ısıtma sistemleri kullanılabilir.

Isıtma sistemi tercihi sırasında ise yatırım maliyetlerinin tahlil edilmesine gerek duyulur. Ayrıca sistemin işletimi sırasında oluşacak masrafların ekonomik olması tercih edilme nedenleri arasında olacaktır. Sürecin teknik analizine göre de işletme açısından karar vermek kolay hale gelir.

Radyant Isıtmanın Özellikleri

Radyant Isıtmanın Özellikleri açısından konu açıklanmak istendiğinde bu sistemlerin çalıştıktan kısa bir süre sonra yüksek oranda ısınma hissedilmesine yol açtığı anlaşılmaktadır. Isınmanın kısa sürede gerçekleşebilmesi ise işletme açısından bir avantaj olarak değerlendirilecek durumlardandır.

Radyant ısıtma sistemleri ısı yalıtımının iyi olmadığı binalar için daha uygun özellikler taşımaktadır. Kapı ve pencerelerin sık açılıp kapandığı binalar açısından bu sistemler daha avantajlıdır. Isı yalıtımının daha iyi koşullarda sağlandığı binalar açısından ise konvansiyonel ısıtma sistemlerinin daha ekonomik sonuçlar verdiği anlaşılmaktadır. İşletmenin gider kalemleri açısından konu ele alındığında ısı yalıtımının ne şekilde yapılmış olduğu ve binanın kullanım koşullarının dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

İşletme masraflarında düşme yaşanmasına yol açan bu durum radyant ısıtma sistemlerinin tercih edilme nedenleri arasında yer alır. Bu sistemler kısa süreli kullanım sağlanacak olan geniş alanlar açısından ekonomik oluşu ile dikkat çekmektedir.

Spor salonları ya da cami gibi mekanların yanı sıra stadyumlarda da bu sistemler verimli olarak kullanılabilir. Bu mekanların kısa süreli kullanımlar için uygun olması ısıtma sistemleri konusunda tercih yapılırken durumun dikkate alınmasını gerekli kılar.

Radyant ısıtma sistemlerinin dünya genelinde tercih edilir olmasında doğalgazın gittikçe daha fazla kullanılmasının etkisi de oldukça fazladır. Konvansiyonel sistemlerin yerine tercih edilir hale gelen radyant ısıtma sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bununla birlikte radyant ısıtma sistemlerinin ve konvansiyonel ısıtma sistemlerinin kendine özgü birtakım özelliklerinin olması nedeni ile işletmelerin seçim aşamasında kriterleri göz ardı etmemesi gerekir. Bu aşamada ise teknik analizlerin yapılması bir zorunluluktur. Her iki sistemin de tercih edilme nedenleri birbirinden farklıdır ve kullanım sırasında da farklı sonuçların ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Kaynak: https://www.entalpiproje.com/radyant-isiticilar/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir